Splash Margarita Glass, 12 oz.( case)


Back to catalog

Description

Splash Margarita Glass, 12 oz.,  (H 6-7/8"; T 4-3/8"; B 3"; D 4-3/8") ( sold by case)